Burnt Roti Issue #1

Issue #1 Cover.jpg
pri_spread.jpg
photography_Spread.jpg
hanahusrae_spread.jpg
Issue #1 Cover.jpg
pri_spread.jpg
photography_Spread.jpg
hanahusrae_spread.jpg

Burnt Roti Issue #1

7.00

Interviews with Priyanka Bose, Amara Karan, Ravi Patel, Mukesh Singh, Gerard Lobo, Mariette Valsan and Prateek Kuhad.

Artwork by Hana Shafi, Usarae Gul, Kumail Rizvi, Masum Khan, Abi Bansal.

Quantity:
Add To Cart