Burnt Roti Issue #1

Issue #1 Cover.jpg
pri_spread.jpg
photography_Spread.jpg
hanahusrae_spread.jpg
Issue #1 Cover.jpg
pri_spread.jpg
photography_Spread.jpg
hanahusrae_spread.jpg
sold out

Burnt Roti Issue #1

7.00

Interviews with Priyanka Bose, Amara Karan, Ravi Patel, Mukesh Singh, Gerard Lobo, Mariette Valsan and Prateek Kuhad.

Artwork by Hana Shafi, Usarae Gul, Kumail Rizvi, Masum Khan, Abi Bansal.

Add To Cart